- cửu tuyền -

♦ Phiên âm: (jiǔquán).


.

(hvtd)♦Chín suối, tức âm phủ. ☆Tương tự: địa phủ .


Vừa được xem: 九泉泉源隨后索子侵占情隨事遷打零正風