- bất,phầu,phủ,phi,phu niêm để bình,biền để tiên,tiễ -

♦ Phiên âm: (bù nián dǐ píngdǐ jiān guō ).


♦Chảo rán chống dính


Vừa được xem: 不粘底平底煎锅锅铲窗洞眉山愁眉垛堞娥眉