VN520


              

三國演義

Phiên âm : sān guó yǎn yì.

Hán Việt : Tam quốc diễn nghĩa.

Thuần Việt : Tam quốc diễn nghĩa, Tam quốc chí.

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

Tam quốc diễn nghĩa, nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc với 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư. Tiểu thuyết này được xem là một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc


Xem tất cả...