- thương

♦ Phiên âm: (shāng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()shāng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Vừa được xem: 726我們公開公門成立成果公論