- xâm

♦ Phiên âm: (qīn)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Lấn chiếm, mạo phạm. ◎Như: xâm đoạt lấn cướp, xâm chiếm lấn lấy.
♦(Động) Sát lại dần. ◎Như: xâm thần sắp trời sáng. ◇Lục Du : Bạch phát vô tình xâm lão cảnh (Thu dạ độc thư ) Tóc trắng vô tình đến dần với cảnh huống tuổi già.
♦(Động) Gần gũi, thân cận. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Tướng mạo đường đường cường tráng sĩ, Vị xâm nữ sắc thiếu niên lang , (Đệ tam thập nhị hồi) Tướng mạo đường đường là một tráng sĩ mạnh mẽ, (Còn là) một chàng tuổi trẻ chưa gần gũi nữ sắc.
♦(Danh) Ngày xưa chỉ năm đói kém, mất mùa. ◇Cốc lương truyện : Ngũ cốc bất thăng vị chi đại xâm (Tương công nhị thập tứ niên ) Ngũ cốc không chín, gọi là mất mùa lớn.

: qīn
1.
2.
3.


Vừa được xem: 422蒲月毛料,呢子同等