- cổ, giá, giả

♦ Phiên âm: (jiǎ, jià, nb)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Nhà buôn, thương nhân. ◎Như: thương cổ nhà buôn. ◇Tô Thức : Thương cổ tương dữ ca ư thị (Hỉ vủ đình kí ) Các nhà buôn cùng nhau ca hát ở chợ.
♦(Động) Mua vào. ◇Tả truyện : Bình Tử mỗi tuế cổ mã (Chiêu Công nhị thập cửu niên ) Bình Tử mỗi năm mua ngựa.
♦(Động) Bán ra. ◎Như: dư dũng khả cổ dũng cảm có thừa (bán ra được).
♦(Động) Chuốc lấy. ◎Như: cổ họa chuốc vạ, cổ oán chuốc lấy oán hận.
♦Một âm là giá. (Danh) § Thông giá .
♦Lại một âm là giả. (Danh) Họ Giả.

: jià
”。