- liên

♦ Phiên âm: (lián)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lián
1.
2.
3. 使
4.
5. ,“
6. (Danh từ) Họ。
7. ”,
8. ”,


Vừa được xem: ���茶湯������������������������