- độc

♦ Phiên âm: (dú)

♦ Bộ thủ: Hắc ()

♦ Số nét: 20

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()dú
1.
2. 便便
3. :“。”


    沒有相關
Vừa được xem: ���