- cung

♦ Phiên âm: (gōng)

♦ Bộ thủ: Long ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()gōng
1. ”,
2. ”,
3. (Danh từ) Họ。


    沒有相關