- đinh

♦ Phiên âm: (dīng)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đốt, chích (kiến, ong...). ◎Như: bị văn tử đinh liễu bị muỗi đốt rồi.
♦(Động) Dặn đi dặn lại. ◇Nguyễn Du : Phân hương mại lí khổ đinh ninh (Đồng Tước đài ) Chia hương, bán giày, khổ tâm dặn dò.

: dīng
1.
2.
3.