- quan, loan

♦ Phiên âm: (guān, wān)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()guān
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: ���固辭泰斗固若金湯泰山壓頂固沙林泰山北斗固步自封泰山固守<