- lô

♦ Phiên âm: (lú)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 24

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Lò lửa. § Thông .
♦(Danh) Đài rượu dựng ở trước tiệm bán rượu.

: lú
”。