- phù, phó

♦ Phiên âm: (fù)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Hà hơi.
♦Một âm là phó. (Động) Phân phó dặn bảo (thường chỉ bậc trên dặn dò kẻ dưới, mang ý truyền lệnh). ☆Tương tự: đinh ninh , đinh ninh , đinh chúc , giao đại , chúc phó , chúc thác , phái khiển , đả phát .

: fù
1. 〔吩咐”。
2. 〔嘱咐”。