- sổ, số, sác, xúc

♦ Phiên âm: (shù, shǔ, nb)

♦ Bộ thủ: Phác ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()shù
1. ,
2.
3. :“”。
4.
, : ()shǔ
1.
2.
3.
4.
, : ()shuò


Vừa được xem: ���兼味典雅典禮���具體具有���六腑六經<