- sử

♦ Phiên âm: (shǐ)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Một chức quan coi về văn thư. ◎Như: quan nội sử , quan ngoại sử , quan tả sử , quan hữu sử .
♦(Danh) Chức quan ở gần vua luôn luôn là ngự sử , cũng như quan bí thư bây giờ. Chức quan coi giữ các sách vở trong cung và biên chép sửa soạn sử sách gọi là quan thái sử . Về sau thi chức ngự sử chỉ chuyên về việc xét hặc tội các quan và can ngăn vua. Sở của các quan ấy làm việc gọi là đô sát viện . Còn các chức thái sử thì do viện hàn lâm kiêm cả, vì thế gọi hàn lâm là thái sử. Lễ nhà Chu có quan nữ sử để coi các việc lễ nghi của hoàng hậu cung phi, chọn các đàn bà con gái có học vào làm, cho nên con gái có học gọi là nữ sử .
♦(Danh) Sử sách, lịch sử. ◎Như: quốc sử .
♦(Danh) Thầy vẽ, thợ vẽ. ◇Trang Tử : Tống Nguyên Quân tương họa đồ, chúng sử giai chí, thụ ấp nhi lập , , (Điền Tử Phương ) Vua Nguyên nước Tống muốn vẽ tranh, nhiều thợ vẽ đều tới, vái rồi đứng đó.
♦(Danh) Họ Sử.

: shǐ
1. ,
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: ���������化身化民包藏包荒包羅萬象包羅包子勿藥有喜