- kham, khám

♦ Phiên âm: (kān)

♦ Bộ thủ: Long ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()kān
1. ,
2. ”,


    沒有相關