- tòng, tụng, thung, túng, tung, tùng

♦ Phiên âm: (cóng, zòng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()cóng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
, : ()zòng
1. ”,
2. ”,