- bề

♦ Phiên âm: (pí)

♦ Bộ thủ: Cổ ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Trống trận (một loại trống nhỏ dùng trong quân đội ngày xưa). § Từ nhà Hán về sau còn gọi là kị cổ . ◎Như: cổ bề . § Xem thêm chữ cổ .
♦(Danh) Một loại trống nhỏ dùng cho nhạc đội.

: pí