- nguyên

♦ Phiên âm: (yuán)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Nguồn. ◎Như: ẩm thủy tư nguyên uống nước nhớ nguồn.
♦(Danh) Gốc, căn bổn. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tiên sanh dĩ tri ngã bệnh nguyên, tương dụng hà dược trị chi? , ? (Đệ tứ thập cửu hồi) Tiên sinh biết gốc bệnh của tôi, vậy phải dùng thuốc gì trị được?
♦(Danh) Họ Nguyên.
♦(Phó) Nguyên nguyên cuồn cuộn không ngừng, nối tiếp không dứt.

: yuán
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。