- tẫn, tận

♦ Phiên âm: (jìn, jǐn)

♦ Bộ thủ: Thi ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Phó) Tục dùng như chữ tẫn . ◇Trần Nhân Tông : Hoa ảnh chi đầu tẫn hướng đông (Khuê sầu ) Bóng hoa đầu cành đều hướng về phía đông.
♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jìn
1.
2.
3.
4.
, : ()jǐn
1.
2.