- thương, thảng

♦ Phiên âm: (cāng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()cāng
1.
2. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: ���利他辦學判語初秋���初祖初志初度���<