- câu

♦ Phiên âm: (jù)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Đi cùng, đi theo. ◇Sử Kí 史記: Lục nguyệt, Hán vương xuất Thành Cao, đông độ Hà, độc dữ Đằng Công câu , , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Tháng sáu, Hán Vương ra khỏi Thành Cao, về phía đông qua (Hoàng) Hà, với một mình Đằng Công đi cùng.
♦(Phó) Đều, cùng. ◎Như: phụ mẫu câu tồn cha mẹ đều còn. ◇Nguyễn Trãi : Câu độc sổ hàng thư (Tặng hữu nhân ) Cùng là người biết đọc (mấy dòng) sách.

: jù
1.
2.


Vừa được xem: ���券書制度利金���利益利病利用利害������������<