- yêu, yểu

♦ Phiên âm: (yāo, wò, nbs)

♦ Bộ thủ: đại ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Động vật hoặc thực vật còn non, còn nhỏ. ◇Thi Kinh : Thấp hữu trường sở, Y na kì chi. Yêu chi ốc ốc, Lạc tử chi vô tri , . , (Cối phong , Thấp hữu trường sở ) Chỗ thấp có cây trường sở, Cành mềm mại dịu dàng. Mầm non màu mỡ, Vui thay (cây trường sở) vô tư lự.
♦(Danh) Tai vạ. ◇Thi Kinh : Dân kim chi vô lộc, Thiên yêu thị trạc 祿, (Tiểu nhã , Chánh nguyệt ) Dân nay không bổng lộc, Tai họa của trời lại nện thêm vào.
♦(Hình) Yêu yêu : (1) Nét mặt vui hòa. ◇Luận Ngữ : Tử chi yến cư, thân thân như dã, yêu yêu như dã , , (Thuật nhi ) Khổng Tử lúc nhàn cư thì thư thái, vẻ mặt hòa vui. (2) Tươi tốt, xinh xắn đáng yêu. ◇Thi Kinh : Đào chi yêu yêu, Chước chước kì hoa , (Chu nam , Đào yêu ) Đào tơ xinh tốt, Hoa nhiều rực rỡ.
♦(Động) Yêu kiểu uốn khúc. ◇Nguyễn Du : Ngô văn thiên trì chi phần hữu long yêu kiểu (Mạnh Tử từ cổ liễu 孟子) Ta nghe bên bờ ao trời có con rồng uốn khúc.
♦Một âm là yểu. (Động) Chết non. ◇Liêu trai chí dị : Sính Tiêu thị, vị giá nhi yểu , (Anh Ninh ) Đã giạm hỏi cô Tiêu, chưa cưới thì (cô này) chết non.

: yāo
1.
2.