- lân

♦ Phiên âm: (lín)

♦ Bộ thủ: Ngư ()

♦ Số nét: 20

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()lín
1. ,
2.
3. 鸿


    沒有相關
Vừa được xem: ���������拂袖���������������������