- di, dị

♦ Phiên âm: (yí, wèi)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()yí
1.
2.
3. 西
4.
5.
6. 尿
7.
8.