- hột

♦ Phiên âm: (hé)

♦ Bộ thủ: Xỉ ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Cắn, gặm. ◇Trang Tử : Kim thủ viên thư nhi ý dĩ Chu công chi phục, bỉ tất hột niết vãn liệt, tận khứ nhi hậu khiếp , , (Thiên vận ) Nay lấy khỉ vượn mà mặc cho áo của ông Chu, thì nó tất cắn rứt, cào xé, vứt bỏ hết mới thỏa lòng.

: hé
xem “”。


    沒有相關