- ngao

♦ Phiên âm: (áo)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Càng (cua, còng, v.v.). ◇Tuân Tử : Giải lục quỵ nhi nhị ngao (Khuyến học ) Cua có sáu chân và hai càng.
♦(Danh) Xa ngao con nghêu.

: áo


    沒有相關