- trùng, hủy

♦ Phiên âm: (chóng, huǐ)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cũng như trùng .
♦§ Giản thể của chữ .
♦Một âm là hủy. (Danh) Dạng xưa của chữ hủy .

: ()chóng
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: ���橫加橫剖面橫倒豎歪橫亙橫七豎八機關機運機警機杼一家<