- loại

♦ Phiên âm: (lèi, lì)

♦ Bộ thủ: Mễ ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()lèi
1.
2.