- đương, đang, đáng

♦ Phiên âm: (dāng, dàng)

♦ Bộ thủ: Kí ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()dāng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
, : ()dàng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
, : ()dang
》“’, ‘’, ‘。”


    沒有相關
Vừa được xem: ������������������������������