- khước

♦ Phiên âm: (què)

♦ Bộ thủ: Tiết ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Từ chối, không nhận. ◎Như: thôi khước thoái thác.
♦(Động) Lùi về, thối lui. ◎Như: khước địch đánh được giặc lùi.
♦(Trợ) Rồi, mất, được. ◎Như: vong khước quên mất.
♦(Phó) Vẫn, nhưng. ◇Tây du kí 西遊記: Na lí phô thiết đắc tề tề chỉnh chỉnh, khước hoàn vị hữu tiên lai , (Đệ ngũ hồi) (Cỗ tiệc) bày biện chỉnh tề, nhưng chưa có vị tiên nào tới.
♦(Phó) Biểu thị phản vấn: Sao, sao lại? ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Giá phụ nhân thị thùy? Khước tại giá lí khiết tửu? , (Đệ lục hồi) Còn người đàn bà này là ai? Sao lại tới đây uống rượu?
♦(Phó) Đang. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Thái Sử Từ khước đãi hướng tiền, Vân Trường tảo xuất , (Đệ thập nhất hồi) Thái Sử Từ đang định xông ra, (Quan) Vân Trường đã nhảy ra trước.
♦(Phó) Lại. ◎Như: các tiểu thuyết, cứ đầu một hồi lại nhắc lại rằng khước thuyết nghĩa là nối bài trên mà nói. ◇Lí Thương Ẩn : Hà đương cộng tiễn tây song chúc, Khước thoại Ba San dạ vũ thì 西, (Dạ vũ kí bắc ) Bao giờ cùng cắt nến bên cửa sổ phía tây, Lại được nói chuyện lúc mưa đêm trên núi Ba Sơn.
♦§ Tục viết là khước .

: què
”。