- tần

♦ Phiên âm: (qín)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Triều đại nhà Tần (248-207, trước T.L.). Tần Thủy Hoàng diệt cả sáu nước thay nhà Chu làm vua gọi là nhà Tần.
♦(Danh) Tên gọi tắt của tỉnh Thiểm Tây 西.
♦(Danh) Họ Tần.

: qín
1. 西
2.
3. 西