- lĩnh

♦ Phiên âm: (lǐng)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lǐng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. , ,
9. ”,