- sa

♦ Phiên âm: (suō)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem sa bà thế giới .

: suō
1. 〔婆娑”。。
2. 〔娑娑,


Vừa được xem: ���������������������������