- thùy

♦ Phiên âm: (shuí, shéi)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Đại) Gì (tiếng để hỏi). ◎Như: tính thậm danh thùy tên họ là gì?
♦(Đại) Ai. ◎Như: kì thùy tri chi ai người biết được? thùy hà ai thế? ◇Nguyễn Du : Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc (Quỳnh hải nguyên tiêu ) Một trời xuân hứng không biết rơi vào nhà ai?
♦(Phó) Biểu thị phản vấn: chẳng lẽ, lẽ nào, sao lại. § Tương đương với nan đạo , nả . ◇Bạch Cư Dị 白居易: Thiếu thì do bất ưu sanh kế, Lão hậu thùy năng tích tửu tiền , ? (Dữ mộng đắc cô tửu nhàn ẩm... ).
♦(Danh) Họ Thùy.

: shéi
xem “”。


Vừa được xem: ���桑榆暮景桑林案驗案理案件桅頂桃李格言格殺