- thống

♦ Phiên âm: (tǒng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Mối tơ. ◇Hoài Nam Tử : Kiển chi tính vi ti, nhiên phi đắc công nữ chử dĩ nhiệt thang nhi trừu kì thống kỉ, tắc bất năng thành ti , , (Thái tộc huấn ) Bản chất của kén tằm là làm ra tơ, nhưng không được nữ công nấu nước sôi và kéo ra thành mối sợi, thì không thành tơ được.
♦(Danh) Các đời nối dõi không dứt. ◎Như: huyết thống dòng máu, truyền thống liên hệ từ đời này sang đời khác. ◇Chiến quốc sách : Thiên hạ kế kì thống, thủ kì nghiệp, truyền chi vô cùng , , (Tần sách tam ) Thiên hạ nối tiếp các thế hệ, giữ sự nghiệp của mình, truyền lại mãi về sau không dứt.
♦(Danh) Kỉ cương, cương yếu. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Nghi thừa hồng nghiệp, vi vạn thế thống , (Đệ tứ hồi) Xứng đáng kế thừa nghiệp lớn, làm khuôn phép cho muôn đời.
♦(Danh) Họ Thống.
♦(Động) Cầm đầu, lĩnh đạo. ◎Như: thống lĩnh suất lĩnh, cầm đầu tất cả.
♦(Phó) Hợp lại, tổng hợp. ◎Như: thống kê tính gộp, thống xưng gọi chung.
♦(Hình) Tròn và rỗng (có hình ống). § Thông đồng . ◎Như: trường thống mã ngoa giày ống cao.

: tǒng
xem “”。


Vừa được xem: ���������������爆花���按部就班西葫蘆佛土白血球