- tương, thương, tướng

♦ Phiên âm: (jiāng, jiàng)

♦ Bộ thủ: Thốn ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jiāng
1.
2.
3.
4.
5. ”。
6.
7.
8.
9.
10,
11. ”, “”, “
12.
13. (Danh từ) Họ。
, : ()jiàng
1.
2.


Vừa được xem: ���教士臥內二元論九牛一毛九流九泉九死一生九日