-

♦ Phiên âm: (dí)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


: dī
”。

: dī
”。