- lưỡng, lạng

♦ Phiên âm: (liǎng, liàng)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Tục dùng như chữ . ◇Trần Nhân Tông : Xuân nhập mai hoa chỉ lưỡng tam (Họa Kiều Nguyên Lãng vận ) Vào xuân, hoa mai chỉ mới hai ba bông.

: ()liǎng
1. , , , , 亿
2. 便
3.
4.