- quáng, khoáng

♦ Phiên âm: (kuàng)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Quặng (vật chất tự nhiên lấy trong lòng đất). ◎Như: môi quáng than đá, thiết quáng quặng sắt.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là khoáng.

: kuàng
1.
2.


Vừa được xem: ���喜色沙啞喜出望外沙參喀布爾沙包沙俄啟土商量<