- nông

♦ Phiên âm: (nóng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()nóng
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。