- hội, cối

♦ Phiên âm: (huì, kuài)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()huì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
, : ()kuài
1.
2. (Danh từ) Họ。