- chúc

♦ Phiên âm: (zhǔ)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 24

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Dặn bảo, ủy thác. ◇Tô Mạn Thù : Ngô chủ nhân đại bệnh tân sái, y giả chúc vật kiến khách , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Chủ nhân tôi bệnh nặng vừa mới khỏi, thầy thuốc dặn rằng không nên tiếp khách.
♦(Động) Mong cầu.

: zhǔ
xem “”。