- cao

♦ Phiên âm: (gāo)

♦ Bộ thủ: Cổ ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Trống lớn. § Ngày xưa dùng để đánh lên triệu tập khi có việc quân và báo hiệu khi chấm dứt việc quân. ◇Chu Lễ : Dĩ cao cổ cổ dịch sự (Địa quan , Cổ nhân ) Dùng trống lớn, trống (nhỏ) đánh lên báo hiệu việc chiến tranh.

: gāo
:“。”


    沒有相關