- trang

♦ Phiên âm: (zhuāng)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Hành lí. ◎Như: hành trang .
♦(Danh) Quần áo, các thứ mặc trên người. ◎Như: cổ trang quần áo theo lối xưa, đông trang quần áo lạnh (mặc mùa đông).
♦(Danh) Bìa, bao, gói. ◎Như: tinh trang bìa cứng (sách), bình trang bìa thường (sách).
♦(Động) Gói lại, bao lại. ◎Như: bao trang bọc gói.
♦(Động) Giả cách. ◎Như: trang si giả cách ngu si. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tam ngũ nhật hậu, đông thống tuy dũ, thương ngân vị bình, chỉ trang bệnh tại gia, quý kiến thân hữu , , , , (Đệ tứ thập bát hồi) Mấy hôm sau, tuy bớt đau, nhưng thương tích chưa lành, đành phải giả bệnh ở nhà, xấu hổ (không dám) gặp mặt bạn bè.
♦(Động) Đựng chứa. ◎Như: chỉ hữu nhất cá khẩu đại trang bất hạ chỉ có một cái túi đựng không hết.
♦(Động) Lắp, bắc, đặt, dựng lên, phối trí. ◎Như: trang cơ khí lắp máy. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Lập pháo giá, trang vân thê, nhật dạ công đả bất tức , , (Hồi 106) Dựng giá pháo, bắc thang mây, ngày đêm đánh phá không ngừng.
♦(Động) Tô điểm cho đẹp. ◎Như: trang hoàng .
♦(Động) Trang sức, trang điểm. § Thông trang .

: zhuāng
xem “”。