Pineapple

- thạch

♦ Phiên âm: (shí)

♦ Bộ thủ: Thử ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem thạch thử .

: shí


Vừa được xem: 測控