- đông

♦ Phiên âm: (dōng, tóng)

♦ Bộ thủ: Cổ ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Trạng thanh) Đông đông tiếng tùng tùng. ◇Nguyễn Du : Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn (Minh Giang chu phát ) Tiếng tiêu, tiếng trống ầm ĩ lúc mới ra đến cửa (sông).

: dōng
xem “”。


    沒有相關
Vừa được xem: 翩然翡翠翠鳥翠菊翠綠翠微翔驟習題習與性成