Pineapple

- ma

♦ Phiên âm: (me, mo, )

♦ Bộ thủ: Ma ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) § Xem yêu ma .
♦(Trợ) Biểu thị nghi vấn. ◎Như: thập ma cái gì vậy?

chữ có nhiều âm đọc:
, : mó
”。
, : me
”。


Vừa được xem: 大總統總經理祿