- mạch

♦ Phiên âm: (mài)

♦ Bộ thủ: Mạch ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Tục dùng như chữ mạch .
♦Giản thể của chữ .

: ()mài
1. ”, “”, “
2. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: