- kê

♦ Phiên âm: (jī)

♦ Bộ thủ: Điểu ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Cũng như chữ .

: jī
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 割雞呈晨禮胸膜謈執業免費